Coaching
Inhoudelijke Selfie

(Her)ontdek jezelf door het maken van een  inhoudelijke ‘selfie’!

Een veel gebruikt HSI (Human Synergistics International) instrument is de Life Styles Inventory (LSI). Je krijgt inzicht in je constructieve denk- en gedragsstijlen, die onlosmakelijk zijn verbonden met je prestaties op het werk, de kwaliteit van interpersoonlijke relaties en effectiviteit bij het oplossen van problemen. Je maakt deze ‘selfie’ en je krijgt een rapport. De telefonische coaching en toelichting duren een uur zodat je ‘self’ weer verder kunt.