Het staat er wat cru, maar het is niet te ontkennen. Wanneer er een gebrek aan vertrouwen is binnen je team dan ligt het voor de hand dat je niet hoog scoort op een soepele onderlinge samenwerking en dat er een lage veranderingsbereidheid als sudderend gevaar dreigt voor de vooruitgang en innovatie. Niemand wil dit toch? In ieder geval niet binnen de organisaties die staan voor innovatiekracht, transparantheid en zelfverantwoordelijkheid van de medewerker. Binnen organisaties waar zelfsturing steeds meer terrein gaat winnen, is het vertrouwen in elkaar onontbeerlijk. Anders gaat het gewoon niet werken.
Het zijn fantastische woorden en voornemens, ook voor 2018, om op deze wijze als organisatie op de kaart te willen staan. Maar moet er eerst gewacht worden op een vertrouwenscrisis voordat er aandacht aan het thema vertrouwen besteed gaat worden binnen een team?

Het zal misschien moeilijk zijn om over dit onderwerp met elkaar te praten, echter in het kader van transparantheid en eerlijkheid binnen een team is het juist HET thema om niet te laten liggen. Onderling afspraken maken over het vertrouwen en elkaar willen aanspreken op vertrouwen zal de band binnen een team alleen maar kunnen verstevigen. Het zal leiden naar een saamhorigheidsgevoel waarbij iedereen voor elkaar door het vuur durft te gaan.
Is dat geen fantastisch vooruitzicht wanneer je in 2018 zo zelfsturend kunt gaan functioneren?

Maak nu gebruik van de eenmalige aanbieding, toon lef en durf te vertrouwen!

Op Weg Naar Vertrouwen